Politika zasebnosti

Ta Politika zasebnosti ureja obdelavo vaših osebnih podatkov s strani SLOBELTOUR pod trgovskim imenom SLOBELTOUR (v nadaljnjem besedilu: “SLOBELTOUR”, “mi”, “nas”), ko:

1. obiščite našo spletno stran https://slobeltour.com (v nadaljevanju: “Spletna stran”) ali

2. želite komunicirati z nami preko e-pošte, telefona in družbenih omrežij (v nadaljnjem besedilu: “kanali družbenih medijev”, kot je Facebook, med drugim). SLOBELTOUR obdeluje vaše osebne podatke v vlogi upravljavca. SLOBELTOUR pripisuje velik pomen spoštovanju zasebnosti posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kot so obiskovalci našega spletnega mesta in osebe, ki želijo komunicirati z nami. Da bi vas čim bolj jasno obveščali o načinu zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov, smo sestavili to Politiko zasebnosti, v kateri lahko najdete vse potrebne informacije. Prosimo, da natančno preberete to politiko zasebnosti, preden podate podatke o sebi. Vaša vprašanja lahko pošljete po e-pošti na naslov: marketing@slobeltour.com Ta Politika zasebnosti je pripravljena v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb glede obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES). Možno je, da se bo ta pravilnik o zasebnosti v prihodnosti spremenil. Spremenjena politika zasebnosti bo objavljena na spletnem mestu in bo samodejno začela veljati trideset dni po prvotni objavi na spletnem mestu. Čeprav bo SLOBELTOUR poskušal objaviti kakršne koli spremembe, vas spodbujamo, da redno pregledujete te pogoje.

 

1. KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO OD VAS?

1.1. Ko uporabljate naše spletno mesto in kanale družbenih medijev, zbiramo:

• tehnične informacije o napravi, ki jo uporabljate, kot so vaš IP naslov, vrsta brskalnika, geografska lokacija in operacijski sistem;

• informacije o vašem vedenju pri brskanju, na primer, kako dolgo obiščete stran, katere povezave kliknete, katere strani obiščete in kako pogosto stran obiščete.

1.2. Ko izpolnite kontaktni obrazec in/ali kontaktirate WhatsApp preko našega spletnega mesta, zbiramo:

• vaše osnovne identifikacijske podatke, kot so vaše ime, e-poštni naslov, telefonska številka itd…;

• informacije o vašem položaju, kot so ime vašega podjetja, številka za DDV, naslov za dostavo itd…;

• informacije o vaši lokaciji;

• vsebino vaše komunikacije.

1.3. Ko nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali kanalih družbenih medijev z določenim vprašanjem ali pritožbo, zbiramo:

• osnovne podatke o identiteti, ki nam jih posredujete, kot so vaše ime, e-poštni naslov, telefonska številka;

• vsebino vaše komunikacije in tehnične podrobnosti same komunikacije (s kom med nami si dopisujete, datum, ura itd.);

• javno dostopne informacije o vašem profilu na kanalih družbenih medijev;

• vse druge osebne podatke, ki nam jih posredujete.

2. ZAKAJ OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN KAKŠNA JE ZA TO PRAVNA PODLAGA?

2.1. SLOBELTOUR obdeluje vaše osebne podatke, da bi lahko komuniciral z vami ali da bi na učinkovit način odgovoril na vaše vprašanje ali komentar. Obdelava vaših osebnih podatkov v ta namen je potrebna za zaščito zakonitih interesov SLOBELTOUR, in sicer za omogočanje komunikacije.

2.2. SLOBELTOUR obdeluje vaše osebne podatke, če je to potrebno, da nas lahko brani v sodnih ali drugih postopkih. Obdelava vaših osebnih podatkov v ta namen je nujna za zaščito zakonitega interesa SLOBELTOUR, in sicer da nas lahko brani v sodnih postopkih.

2.3. SLOBELTOUR obdeluje vaše osebne podatke za izvajanje statističnih analiz z namenom izboljšanja našega spletnega mesta, izdelkov in storitev ali za razvoj novih izdelkov in storitev. Obdelava vaših osebnih podatkov v ta namen je potrebna za zastopanje zakonitih interesov SLOBELTOUR, in sicer za omogočanje nenehnega izboljševanja spletnega mesta, kanalov družbenih medijev, izdelkov in storitev.

2.4. SLOBELTOUR obdeluje vaše osebne podatke za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali za izpolnitev kakršne koli razumne zahteve pooblaščenih zastopnikov ali predstavnikov policije, pravosodnih organov, vladnih agencij ali organov, vključno s pristojnimi organi za varstvo podatkov. SLOBELTOUR lahko na lastno pobudo posreduje vaše osebne podatke policiji ali pravosodnim organom kot dokaz ali če obstaja utemeljen sum nezakonitega dejanja ali kaznivega dejanja, ki ste ga zagrešili z ali s pomočjo spletne strani, naših kanalov družbenih medijev ali druge komunikacije z nami. Obdelava vaših osebnih podatkov v ta namen je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz SLOBELTOUR.

2.5. SLOBELTOUR lahko obdeluje vaše osebne podatke za zaščito zakonitih interesov SLOBELTOUR, njegovih partnerjev ali tretje osebe, če obstajajo in če bi se vaša uporaba spletnega mesta ali komunikacija prek naših kanalov družbenih medijev lahko štela za (a) kršitev vseh veljavnih pogojev uporabe ali pravic intelektualne lastnine ali katere koli druge pravice tretje osebe, b) grožnje varnosti ali celovitosti spletnega mesta, c) nevarnosti za spletno stran ali katerega koli od osnovnih sistemov SLOBELTOUR ali njegovih podizvajalcev zaradi virusov , trojanski konji, vohunska programska oprema, zlonamerna programska oprema ali katera koli druga oblika zlonamerne kode; ali d) na kakršen koli način sovražni, nespodobni, diskriminatorni, rasistični, obrekljivi, sovražni, žaljivi ali na kakršen koli drug način neprimerni ali nezakoniti. Obdelava vaših osebnih podatkov v ta namen je potrebna za zastopanje zakonitih interesov SLOBELTOUR, in sicer za zaščito našega spletnega mesta, kanalov družbenih medijev, izdelkov in storitev pred zlorabami in nezakonitimi dejavnostmi.

2.6. SLOBELTOUR lahko obdeluje vaše osebne podatke, da obvesti katero koli tretjo osebo v zvezi z morebitno združitvijo s to tretjo osebo, pridobitvijo ali odsvojitvijo te tretje osebe ali podobnim poslovnim poslom, tudi če se ta tretja oseba nahaja zunaj EU. Obdelava vaših osebnih podatkov v ta namen je potrebna za zaščito zakonitih interesov SLOBELTOUR, in sicer za zaščito naših poslovnih in poslovnih interesov.

3. KDO PREJEMA VAŠE OSEBNE PODATKE?

3.1. Z izjemo situacije, opisane v točki 3.2 spodaj, SLOBELTOUR vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam na določljiv način brez vašega izrecnega soglasja. Vendar se zavedate, da bodo ponudniki teh družbenih medijev obdelovali tudi vaše osebne podatke, če uporabljate naše kanale družbenih medijev. Več informacij o tem, kako ti ponudniki obdelujejo vaše osebne podatke, najdete v njihovih politikah zasebnosti.

3.2. SLOBELTOUR sodeluje z zunanjimi obdelovalci, kot so ponudniki IT storitev, da vam zagotovijo spletno mesto in obdelujejo vaše osebne podatke v našem imenu. Ti zunanji obdelovalci lahko obdelujejo vaše osebne podatke samo na podlagi izrecnega in pisnega navodila SLOBELTOUR v imenu SLOBELTOUR. SLOBELTOUR zagotavlja, da so vsi zunanji obdelovalci izbrani s potrebno skrbnostjo in jih zavezuje k spoštovanju varnosti in celovitosti vaših osebnih podatkov.

4. KAKŠNA SO NAŠA GARANCIJA KAKOVOSTI?

4.1. SLOBELTOUR se po svojih najboljših močeh trudi obdelovati le tiste osebne podatke, ki so potrebni za doseganje zgoraj opisanih namenov.

4.2. Vaši osebni podatki se bodo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za doseganje zgoraj opisanih ciljev. SLOBELTOUR bo odstranil vaše osebne podatke, ko niso več potrebni za zgoraj opisane namene, razen če:

• obstaja prevladujoč interes SLOBELTOUR ali druge tretje osebe za ohranitev prepoznavnosti vaših osebnih podatkov;

• obstaja zakonska ali regulativna obveznost ali sodna ali upravna odredba, ki SLOBELTOUR-ju preprečuje njihovo identifikacijo.

4.3. SLOBELTOUR bo sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom ali krajo

ter pred naključno izgubo, ponarejanjem ali uničenjem. SLOBELTOUR bo omogočil dostop samo osebju ali zunanjim obdelovalnim podjetjem, ki za nas obdelujejo osebne podatke na podlagi načela “potreba vedeti”. To pomeni, da tako za osebje kot za te tretje osebe za obdelavo veljajo stroge obveznosti glede zaupnosti. Vendar se zavedate, da sta varnost in zaščita obveznosti najboljšega truda.

5. KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE?

5.1. Imate pravico zahtevati dostop do vseh osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas. Vedno morate navesti, do katerih dejavnosti obdelave želite uveljaviti svojo pravico do dostopa. Vendar pa ima SLOBELTOUR pravico zavrniti določene zahteve za dostop, če so te zahteve očitno usmerjene v povzročanje motenj. SLOBELTOUR ima tudi pravico zavrniti zahtevo za dostop, če ima njena odobritev nesorazmerne negativne posledice za pravice in svoboščine drugih, vključno s samim SLOBELTOUR.

5.2. Imate pravico zahtevati brezplačno popravo vseh osebnih podatkov v zvezi z vami, ki so napačni. Če je vložena zahteva za popravek, mora biti tej zahtevi priloženo dokazilo o pomanjkljivi naravi podatkov, za katere se zahteva popravek.

5.3. Imate pravico zahtevati, da se osebni podatki v zvezi z vami izbrišejo, če niso več potrebni glede na zgoraj opisane namene. Vendar ne pozabite, da bo zahteva za izbris s strani SLOBELTOUR ocenjena glede na:

• prevladujoči interesi SLOBELTOUR ali druge tretje osebe;

• pravne ali regulativne obveznosti ali upravni ali sodni ukazi, ki bi lahko bili v nasprotju s takšno odstranitvijo. Namesto izbrisa lahko zahtevate tudi, da SLOBELTOUR omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, če in ko (a) oporekate točnosti teh podatkov, (b) je obdelava nezakonita ali (c) podatki niso več potrebni za namene, kot je opisano zgoraj, vendar te podatke potrebujete, da se branite na sodišču.

5.4. Imate pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov, če ste v posebnem in posebnem položaju, ki upravičuje tak ugovor. O tej situaciji nas morate obvestiti, da bomo lahko pravilno ocenili vašo zahtevo.

5.5. Od nas imate pravico, da v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki prejmete vse osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, če obdelava temelji na vašem soglasju ali na pogodbi, sklenjenem med vami in nami, in če obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

5.6. Za uveljavljanje svojih pravic, kot so navedene v tem pravilniku o zasebnosti, se obrnite na: marketing@slobeltour.com. Za to morate na zgoraj navedeni elektronski naslov oddati pisno zahtevo, v kateri pojasnite, na katero pravico se vaša zahteva nanaša in po potrebi razloge za vašo zahtevo. Poleg tega morate priložiti kopijo veljavne osebne izkaznice, na kateri sta jasno vidna datum veljavnosti in vaš podpis, da preprečite nezakonite ali goljufive zahteve. Takoj, ko prejmemo vašo zahtevo, boste prejeli potrdilo o prejemu. Vaša zahteva bo nato obdelana v razumnem času. Če ste po tem še vedno nezadovoljni, se lahko obrnete na belgijski organ za varstvo podatkov.

 

Politika piškotkov

Poleg podatkov, ki jih prostovoljno delite s SLOBELTOUR ob uporabi naših spletnih mest, SLOBELTOUR uporablja tudi piškotke in druga tehnološka sredstva za zbiranje podatkov.

Kaj so piškotki?

Piškotek je preprosta majhna besedilna datoteka, ki vsebuje osebne podatke, ki se pošljejo skupaj s stranmi SLOBELTOUR in jih vaš brskalnik shrani na trdi disk vašega računalnika ali druge naprave. Podatke, zbrane v njih, lahko ob naslednjem obisku pošljemo nazaj na naše strežnike ali strežnike ustrezne tretje osebe. Pod izraz piškotki spadajo tudi spletni

svetilniki, pikselne oznake ali piškotki družbenih medijev. Uporabljajo se za integracijo različnih družabnih omrežij na SLOBELTOUR. Na naši spletni strani so lahko prikazani tudi vgrajeni elementi tretjih oseb (vsebine, ki jih je na SLOBELTOUR omogočila tretja oseba in tam tudi shranjene). Poleg tega je mogoče vsebino SLOBELTOUR-a deliti prek družabnih omrežij s pomočjo gumbov za skupno rabo, ki so prisotni na različnih straneh. Primeri takšnih družabnih omrežij so Facebook, Whatsapp, Instagram, YouTube, LinkedIn, Disqus in Twitter. Piškotki spadajo med osebne podatke, zato njihovo obdelavo ureja naša izjava o zasebnosti. Obdelava funkcionalnih piškotkov temelji na našem zakonitem interesu, saj so funkcionalni piškotki potrebni za pravilno delovanje in varnost SLOBELTOUR. Drugi piškotki ne bodo nameščeni, razen če SLOBELTOUR prejme vaše dovoljenje.

Vrste piškotkov

Piškotke lahko razvrstimo glede na njihov izvor, njihovo delovanje in življenjsko dobo.

Izvor

• Piškotki prve osebe: to so piškotki, ki jih SLOBELTOUR postavi neposredno na spletno mesto.

• Piškotki tretjih oseb: to so piškotki, ki jih na spletno stran SLOBELTOUR postavijo tretje osebe. Postavljeni so z drugim imenom domene (npr. piškotki, ki jih postavi Google, Twitter ali Facebook).

Življenjska doba

• Piškotki seje: to so piškotki, ki so shranjeni začasno. Ti bodo izbrisani takoj, ko zaprete brskalnik.

• Trajni piškotki: ti piškotki ostanejo na vaši napravi toliko časa, kot je navedeno v piškotku. Aktivirajo se vsakič, ko obiščete spletno stran.

Vrsta

Funkcionalni piškotki

Ti piškotki spletni strani omogočajo izboljšano funkcionalnost in personalizacijo. Lahko jih nastavimo mi ali tretji ponudniki, katerih storitve smo dodali na naše strani.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam omogočajo spremljanje obiskov in prometa, tako da lahko merimo in izboljšamo delovanje našega spletnega mesta. Pomagajo nam vedeti, katere strani so najbolj in najmanj priljubljene ter kako se obiskovalci gibljejo po spletnem mestu.

Piškotki za trženje ali sledenje

Zahvaljujoč tem piškotkom vam lahko prikažemo oglase, prilagojene vašim interesom. Tako boste vedno videli sporočila, ki so pomembna za vas. Ti piškotki omogočajo spremljanje vašega obnašanja pri deskanju na SLOBELTOUR in sestavljanje vašega uporabniškega profila. Ta profil se nato uporablja za prikazovanje oglasov, ki ustrezajo vašim osebnim interesom.

Piškotki družbenih medijev

Zahvaljujoč tem piškotkom lahko ‘všečkate’ določene dele strani in jih enostavno delite na družbenih omrežjih. Omogočajo integracijo družabnih omrežij na naši spletni strani.

Nastavitve piškotkov vašega brskalnika

Poudarjamo, da spletni brskalniki omogočajo spreminjanje nastavitev piškotkov. Te nastavitve je običajno mogoče najti v meniju »Možnosti« ali »Nastavitve«. Za boljše razumevanje teh nastavitev so vam lahko v pomoč naslednje povezave.

• Nastavitve piškotkov za Edge

• Nastavitev piškotkov za Chrome

• Nastavitve piškotkov za Safari

• Nastavitve piškotkov za Firefox

Katere piškotke uporablja SLOBELTOUR

Tukaj upravljajte svoje nastavitve piškotkov

Informacije in prilagajanje piškotkov

Upravljanje zgodovine piškotkov tukaj

DatumRazličicaSoglasja

Kontakt

Če imate kakršna koli vprašanja, nas lahko vedno kontaktirate na spodnje podatke: SLOBELTOUR – VAŠ POTOVNI PARTNER marketing@slobeltour.com